IT Driftstatus / IT Operating Status

Updated May 07, 2021

Tilmeld SMS Service og få opdateringer på SMS når der sker ændringer på nedenstående systemer.

IT Servicevindue / IT Service Window

Næste planlagte IT Servicevindue / Next planned IT Service Window: 03.06.2021, 16:00-20:00

Adgangskontrol / Access control

Status: OK

Aqoola

Status: OK

Bibliotekets E-ressourcer / The UCL Library's E-resources

Status: OK

Cisco VPN

Status: OK

Cicero (bibliotek/library)

Status: OK

Connect

Status: OK

DocuNote

Status: OK

Ved ekstern publisering kan der i enkelte tilfælde kan gå lidt tid (evt. natten over) inden dokumentet publiseres.

Filr

Status: OK

Google Meet

Status: OK

itslearning

Status: OK

Status: OK

Status: OK

Netværk / Network

Status: OK

Netværksdrev / Network drives

Status: OK

Januar 2021:
Adgangen til P-, Q- og T-drev via OES klient i kombination med VPN forbindelse (dvs. når man arbejder hjemmefra) er desværre langsom.
Det er UCL ansatte, der arbejder på UCL pc med standard image inkl. OES klient, der vil opleve dette problem, når de benytter data på de nævnte netværksdrev.
Dette er fejlmeldt til leverandøren, som IT afventer.

Nilex

Status: OK

Office365

Status: OK

Status: OK

Outlook

Status: Ok

Parkeringsregistrering ved UCL

Status: OK

Status: Print via Billeder programmet virker ikke

05.05.2021:
Hvis en bruger printer fra programmet Billeder, så kommer printet ikke ud, det bliver liggende i køen som brugeren har skrevet til. Midlertidig løsning er at printe fra Paint.
Der arbejdes på en løsning.

Printing from "Pictures" doesn't work at the moment. Print from Paint instead.
We're working on a solution.

04.05.2021 omlægning/conversion:
Konica Minolta printere på NBA (Odense), SEE (Odense), VID (Odense), KLO (Svendborg), BOU (Vejle), VES (Vejle) og STA (Jelling) er omlagt. Nyt printernavn: UCLprinter

Printers have been converted to a new system. New printer name: UCLprinter

Sikker post

Status: OK

SIS

Status: OK

SmartKlik

Status: OK

Telefoni / Phone system

Status: OK

Telepresence / Videokonference

Status: OK

26.02.2021: Videokonferencesystemet i Salen i Svendborg, NBA AU103 samt auditorierne på VES er under renovering og kan pt. ikke anvendes til videokald.

TimeEdit

Status: OK

UC Viden

Status: OK

UCL Blanketter (SDBF)

Status: OK

UCL Matrikler

Status: OK

Denne kategori benyttes ved driftsforstyrrelser, der berører de enkelte UCL matrikler.

UCL Programmer (ZENworks)

Status: OK 

Unilogin

Status: OK

VideoTool

Status: OK

VDI - virtuel UCL pc

Status: OK

WAYF

Status: OK

WiFi

Status: OK

WiseFlow

Status: OK

Zoom

Status: OK

SMS Service

Dansk vejledning

Send en SMS med nummeret på en tilhørende service til 21 33 00 96 og få en SMS når servicen ændrer status.

Eksempel ved abonnering på Alle systemer: Send 51762 til 21 33 00 96

Send STOP til 21 33 00 96 for at afmelde alle beskeder.

English guide

Send a message with the number corresponding to a service to 21 33 00 96 and receive a message when the status changes.

Example when subscribing to All services: Send 51762 to 21 33 00 96

Send STOP to 21 33 00 96 to unsubscribe from all messages.

Navn / Name
Nr. / No. 
Alle systemer / All services 51762
Studie systemer / Student systems
(itslearning, office365, timeedit, videotool, wayf, wifi, wiseflow, zoom)

27853

Adgangskontrol / Access Control 36925
Aqoola 39861
Bibliotekets E-ressourcer / The UCL Library's E-resources
36262
Cisco VPN 30633
Cicero (bibliotek/library) 28855
Connect 45207
DocuNote 23511
Filr 45411
Google Meet 63063
itslearning 11840
Navision 47558
NAV Tidsregistrering 26577
Netværk 59290
Netværksdrev / Network Drives 65050
Nilex 14879
Office365 45981
OfficeLink 28714
Outlook 14949
Parkeringsregistrering ved UCL 47724
Print-Kopi / Copy 53339
Sikker-post 42358
SIS 28318
Smartklik 6863
Telefoni / Phone-system 49898
Telepresence / Videokonference 41241
TimeEdit 202
UC Viden 21677
UCL Blanketter (SDBF)
41940
UCL Matrikler
38468
UCL Programmer (ZENworks) 31085
Unilogin 39634
VideoTool 10870
VDI - Virtuel UCL PC 45862
WAYF 53481
WiFi 9760
WiseFlow 35915
Zoom 6341

Still Need Help?

Contact Us